เขาว่ากันว่า นี่คือใบลาออก จากความทุกข์

ใบลาออกจากความทุกข์ ไม่สำคัญว่า . . . มีทรัพย์มากหรือน้อย แต่สิ่งสำคัญ คือ . . . ต้องใช้ให้น้อยต่างหาก . . . . . . ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขาด . . . คนจนยิ่งจน . . . เพราะทำรวย . . . คนรวยยิ่งรวย . . . เพราะทำจน . . . . . . ทำตัวให้เป็นปกติ . . . ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น . . . . . . ชีวิตก็จะเป็นปกติ . . . . . . ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ . . . . . . ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี . . . . . . เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลก . . . . . . ยินดีในสิ่งที่ตนได้ . . . . . . พอใจในสิ่งที่ตนมี . . . . . . เป็นคนโชคดีที่สุดในโลก . . . อดทนได้ . . . จงอดทน อดใจได้ . . . จงอดใจ . . . ไม่อดทน ไม่อดใจ . . . เรื่องเล็กจักกลายเป็นเรื่องใหญ่ คนที่มีความสุข มิใช่คนที่มีมากที่สุด . . . แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด . . . ยิ่งมีความต้องการน้อยลง . . . สมบัติที่มีอยู่เดิม . . . ก็ดูเหมือนมีมากขึ้น . . . ความสุขหรือความทุกข์ของชีวิต บางครั้งเหมือนการมองผ่านกระจก . . . หากกระจกใสสะอาด . . . เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุข . . . ปราศจากความขุ่นมัว . . . หากกระจกขุ่นมัว เมื่อมองสิ่งใด . . . แม้เป็นสิ่งเดียวกัน . . . ก็มีแต่ความทุกข์ใจ จงจำไว้ว่า . . . ความสุขอยู่ไม่ไกล เพียงเช็ดกระจกให้ใส เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง ทุกข์อยู่ที่ใจ . . . ทุกข์ของใครก็ของมัน . . . ทุกข์อยู่ที่ใจ . . . ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมัน . . . สุขอยู่ที่ใจ . . . ฉันเก็บมันไว้ทุกวัน . . . สุขอยู่ที่ใจ . . . ฉันจะให้กันและกัน . .

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s