บันทึกฮวงจุ้ย(ดีดี)ตอนที่5

  

ตอน……ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเก็บเงินสด(ตรงใหนดีนะ)

 

 

         หลายครั้งที่ได้รับคำถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยร้านค้าเรื่องของ ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเก็บเงินสด การประกอบธุรกิจหรือกิจการห้างร้านต่าง ๆ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสำคัญเรื่องการตกแต่งภายในและภายนอกที่สวยงาม การให้บริการ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว ในทางฮวงจุ้ยเชื่อกันว่า ตำแหน่งการจัดวางเครื่องเก็บเงินก็มีส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความก้าวหน้าได้เช่นกัน

          เพราะเครื่องที่ใช้เก็บเงิน ถือว่าเป็นแหล่งรวมของทรัพย์สิน เงินทอง ภายในร้าน ยิ่งตำแหน่งที่เลือกจัดตั้งเป็นสิริมงคลมากเพียงใด ก็ยิ่งทำให้เงินทองไหลเข้ามาในร้านหรือในเครื่องเก็บเงินรวมทั้งกิจการต่าง ๆ ก็จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น หากกล่าวตามหลักความเชื่อในทางฮวงจุ้ยแล้ว

          ประการแรก  ที่เจ้าของร้านควรให้ความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งการจัดวางเครื่องเก็บเงิน นั่นก็คือ…..เจ้าของร้านหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บเงินหรือดูแลเรื่องบัญชี ควรนั่งในลักษณะที่มองเห็นประตูทางเข้าได้อย่างชัดเจน ไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตูทางเข้า เพราะมัจะดูเหมือนการนั่งหันหลังให้กับลูกค้าและปฏิเสธเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาในร้านด้วย ส่วนการจัดวางเครื่องเก็บเงินนั้นไม่ควรจัดวางให้อยู่ตรงกับประตูหน้าร้าน แต่ควรจะตั้งอยู่ในลักษณะแนวทะแยงที่อยู่ห่างจากประตูหน้ามากที่สุด เพราะหากว่าตั้งไว้ให้อยู่ตรงกับประตูหน้าเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็จะเห็นตู้เก็บเงินได้ง่ายอาจก่อให้เกิดอันตรายได้(ยิ่งเศษฐกิจแบบนี้ด้วย ยิ่งน่ากลัวใหญ่)

          ประการที่สอง  เครื่องเก็บเงินหรือเจ้าของร้านหรือผู้ที่เก็บเงินตลอดจนผู้ที่ดูแลเรื่องบัญชี รายรับ รายจ่ายต่างๆ จะต้องไม่วางและนั่งอยู่ใต้คานที่โผล่ออกมาเห็นชัด ซึ่งปกติในแถบเอเซียมักไม่นิยมนั่งใต้คาน หรือขื่อ แต่แถบตะวันตกนิยมให้มีขื่อหรือคาน ตามความเชื่อคาน ขื่อเป็นโครงสร้างที่กดดัน บีบคั้นผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้มัน เพราะนอกจากจะเกิดปัญหากับเครื่องเก็บเงินบ่อยครั้งแล้ว ยังถือว่าจะทำให้ผู้ที่นั่งดูแลเรื่องเงินทอง มีอาการปวดศรีษะอยู่เสมอด้วย (ในความเป็นจริงอธิบายเป็นวิทย์ฯก็คือการที่เรานั่งทำงานอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก สนามแม่เหล็ก หรือเหล็กเส้นที่อยู่ภายในโครงสร้างเป็นเวลานานแรงดึงนี้ที่ทำให้ผู้ที่อยู่ภายใต้เกิดความรู้สึกไม่สบายตามส่วนต่างๆของร่างกาย และเป็นการอุปทานของผู้นั่งอันเป็นที่มาของผลกระทบในแง่ของสุขภาพดังกล่าว และอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือบนขื่อ คานจะมีซอกหลืบของผนังนั้นมีโอกาสที่ฝุ่นละอองจะเข้าไปจับตัว และล่วงหล่นลงมายังผู้ที่อยู่ภายใต้อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังได้)

          ประการสุดท้าย  บริเวณโดยรอบที่จัดวางเครื่องเก็บเงินนั้น ไม่ควรมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีลักษณะแหลมคมยื่นออกมาและหันหน้ามาทางเครื่องเก็บเงินเพราะนั้นคือ ที่มาของความโชคร้ายและรายรับต่าง ๆ ก็เข้ามาไม่สม่ำเสมออาจทำให้ธุรกิจไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น(อธิบายได้ว่าสิ่งที่เป็นเหลี่ยมหรือแหลมคม มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อมีการถูกหรือชนเข้าให้)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s