เลขกัวประจำตัว กับทิศมงคล

ความหมายของทิศ                
เซิงชี่   ความเจิญรุ่งเรือง,ความเคารพนับถือ ,อาชีพการงาน ,ความมั่งคั่ง  
เทียนอี   สุขภาพ ,ความสัมพันธ์ที่กลมกลืน         
เหนียนเหยียน ความรัก , ความสัมพันธ์ , อายุวัฒนะ         
ฟู่เว่ย   ความสันติสุข , เสถียรภาพ , มุมเจริญรุ่งเรืองประจำตัว    
หัวไฮ่   อุบัติเหตุ, โต้แย้ง,บาดเจ็บ,อับโชค        
ลิ่วซา   มุ่งร้าย,ล้มเหลวด้านความสัมพันธ์        
อู๋กุ่ย   คดีความ,อุบัติเหตุ, บาดเจ็บ,ไฟไหม้        
จวี๋หมิง  

เจ็บป่วย,โชคร้าย,ไม่ก้าวหน้า,หายนะ

       
เลข ทิศมงคล ทิศอัปมงคล
เซิงชี่ เทียนอี เหนียนเหยียน ฟู่เว่ย หัวไฮ่ อู๋กุ่ย ลิ่วซา จวี๋หมิง
1 SE E S N W NE NW SW
2 NE W NW SW E SE S N
3 S N SE E SW NW NE W
4 N S E SE NW SW W NE
5 ชายได้เลข 5 ใช้เลข 2 แทน , หญิงได้เลข 5 ใช้เลข 8 แทน
6 W NE SW NW SE E N S
7 NW SW NE W N S SE E
8 SW NW W NE S N E SE
9 E SE N S NE W SW NW

4 responses to “เลขกัวประจำตัว กับทิศมงคล

  1. ปี วันที่ เวลาเริ่มต้น ธาตุ นักษัตร2496 4-ก.พ. 10.40 น้ำ มะเส็ง2497 4-ก.พ. 16.31 ไม้ มะเมีย2498 4-ก.พ. 22.18 ไม้ มะแม2499 5-ก.พ. 4.13 ไฟ วอก2500 4-ก.พ. 9.55 ไฟ ระกา2501 4-ก.พ. 15.50 ดิน จอ2502 4-ก.พ. 21.43 ดิน กุน2503 5-ก.พ. 3.23 ทอง ชวด2504 4-ก.พ. 9.23 ทอง ฉลู2505 4-ก.พ. 15.18 น้ำ ขาล2506 4-ก.พ. 21.08 น้ำ เถาะ2507 5-ก.พ. 3.05 ไม้ มะโรง2508 4-ก.พ. 8.46 ไม้ มะเส็ง2509 4-ก.พ. 14.38 ไฟ มะเมีย2510 4-ก.พ. 20.31 ไฟ มะแม2511 5-ก.พ. 2.08 ดิน วอก2512 4-ก.พ. 7.59 ดิน ระกา2513 4-ก.พ. 13.46 ทอง จอ2514 4-ก.พ. 19.26 ทอง กุน2515 5-ก.พ. 1.20 น้ำ ชวด2516 4-ก.พ. 7.04 น้ำ ฉลู2517 4-ก.พ. 13.00 ไม้ ขาล2518 4-ก.พ. 18.59 ไม้ เถาะ2519 5-ก.พ. 0.04 ไฟ มะโรง2520 4-ก.พ. 6.34 ไฟ มะเส็ง2521 4-ก.พ. 12.27 ดิน มะเมีย2522 4-ก.พ. 18.13 ดิน มะแม2523 4-ก.พ. 0.13 ทอง วอก2524 4-ก.พ. 5.56 ทอง ระกา2525 4-ก.พ. 11.46 น้ำ จอ2526 4-ก.พ. 17.40 น้ำ กุน2527 4-ก.พ. 23.19 ไม้ ชวด2528 4-ก.พ. 5.12 ไม้ ฉลู2529 4-ก.พ. 11.09 ไฟ ขาล2530 4-ก.พ. 16.52 ไฟ เถาะ2531 4-ก.พ. 22.43 ดิน มะโรง2532 4-ก.พ. 4.27 ดิน มะเส็ง2533 4-ก.พ. 10.15 ทอง มะเมีย2534 4-ก.พ. 16.08 ทอง มะแม2535 4-ก.พ. 21.48 น้ำ วอก2536 4-ก.พ. 3.38 น้ำ ระกา2537 4-ก.พ. 9.31 ไม้ จอ2538 4-ก.พ. 15.14 ไม้ กุน2539 4-ก.พ. 21.08 ไฟ ชวด2540 4-ก.พ. 3.04 ไฟ ฉลู2541 4-ก.พ. 8.53 ดิน ขาล2542 4-ก.พ. 14.42 ดิน เถาะ2543 4-ก.พ. 20.32 ทอง มะโรง2544 4-ก.พ. 2.20 ทอง มะเส็ง2545 4-ก.พ. 8.80 น้ำ มะเมีย

  2. วิธีคำนวนเลขกัวประจำตัว ชาย ใช้ปี ค.ศ.ที่เกิดบวกันทั้ง 4 ตัว เช่น เกิดปีค.ศ. 1954 1 + 9 + 5 + 4 = 19 1 + 9 = 10 1 + 0 = 1 เอาเลข 11 ตั้งลบด้วยผลลัพธ์ที่ได้ 11 – 1 = 10 1 + 0 = 1 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้คือเลข 5ให้ใช้เลข 2 แทน หญิง ใช้ปี ค.ศ.ที่เกิดบวกันทั้ง 4 ตัว เช่น เกิดปีค.ศ. 1975 1 + 9 + 7 + 5 = 22 2 + 2 = 4 เอาเลข 4 ตั้งบวกกับผลลัพธ์ที่ได้ 4 + 4 = 8 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้คือเลข 5ให้ใช้เลข 8 แทน หมายเหตุเลข 5 เป็นธาตุดิน อยู่ศูนย์กลางและไม่เกี่ยวพันกับทิศต่างๆ หมายเหตุ ถ้าคุณเกิดระหว่างวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ ให้ใช้ปีก่อนหน้าปีเกิดของคุณในการกำหนดเลขกัวของคุณ ถ้าคุณเกิดในวันที่ 3 , 4 และ 5กุมภาพันธ์ก็ขอให้ใช้ตารางด้านล่างเพื่อหาปีเกิดจีนของคุณ

  3. ปี นักษัตร ชาย ธาตุ หญิง ธาตุ2496 มะเส็ง 2 ดิน 4 ไม้2497 มะเมีย 1 น้ำ 8 ดิน2498 มะแม 9 ไฟ 6 ทอง2499 วอก 8 ดิน 7 ทอง2500 ระกา 7 ทอง 8 ดิน2501 จอ 6 ทอง 9 ไฟ2502 กุน 2 ดิน 1 น้ำ2503 ชวด 4 ไม้ 2 ดิน2504 ฉลู 3 ไม้ 3 ไม้2505 ขาล 2 ดิน 4 ไม้2506 เถาะ 1 น้ำ 8 ดิน2507 มะโรง 9 ไฟ 6 ทอง2508 มะเส็ง 8 ดิน 7 ทอง2509 มะเมีย 7 ทอง 8 ดิน2510 มะแม 6 ทอง 9 ไฟ2511 วอก 2 ดิน 1 น้ำ2512 ระกา 4 ไม้ 2 ดิน2513 จอ 3 ไม้ 3 ไม้2514 กุน 2 ดิน 4 ไม้2515 ชวด 1 น้ำ 8 ดิน2516 ฉลู 9 ไฟ 6 ทอง2517 ขาล 8 ดิน 7 ทอง2518 เถาะ 7 ทอง 8 ดิน2519 มะโรง 6 ทอง 9 ไฟ2520 มะเส็ง 2 ดิน 1 น้ำ2521 มะเมีย 4 ไม้ 2 ดิน2522 มะแม 3 ไม้ 3 ไม้2523 วอก 2 ดิน 4 ไม้2524 ระกา 1 น้ำ 8 ดิน2525 จอ 9 ไฟ 6 ทอง2526 กุน 8 ดิน 7 ทอง2527 ชวด 7 ทอง 8 ดิน2528 ฉลู 6 ทอง 9 ไฟ2529 ขาล 2 ดิน 1 น้ำ2530 เถาะ 4 ไม้ 2 ดิน2531 มะโรง 3 ไม้ 3 ไม้2532 มะเส็ง 2 ดิน 4 ไม้2533 มะเมีย 1 น้ำ 8 ดิน2534 มะแม 9 ไฟ 6 ทอง2535 วอก 8 ดิน 7 ทอง2536 ระกา 7 ทอง 8 ดิน2537 จอ 6 ทอง 9 ไฟ2538 กุน 2 ดิน 1 น้ำ2539 ชวด 4 ไม้ 2 ดิน2540 ฉลู 3 ไม้ 3 ไม้2541 ขาล 2 ดิน 4 ไม้2542 เถาะ 1 น้ำ 8 ดิน2543 มะโรง 9 ไฟ 6 ทอง2544 มะเส็ง 8 ดิน 7 ทอง2545 มะเมีย 7 ทอง 8 ดิน

  4. คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ "การสวมเสื้อผ้าที่มีสี หรือ การประดับตกแต่งห้อง บ้าน ด้วยสีที่เกี่ยวพันกับเลขกัว ของตัวเองจะนำความโชคดีมาให้จริงหรือไม่??? ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลขกัว 3 ธาตุไม้ สีเขียวเป็นสีที่ดีที่สุด สำหรับคุณจริงหรือเปล่า??? หรือถ้าคุณได้เลขกัว 1ธาตุน้ำ สีฟ้า สีดำ เป็นสีที่ดีเหมาะกับคุณหรือเปล่า??? คำตอบคือ ไม่จำเป็น สีซึ่งแทนพลังชี่ที่มีคุณสมบัติติดตัวมาแต่เดิมของคุณ สามารถคำนวนได้จากการผูกดวงชะตาแบบจีน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s