คุณเข้ากันได้หรือไม่?

  การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง5ธาตุเป็นอย่างดี จะช่วยให้คุณ

เข้าใจว่าคุณสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

ต่อไปนี้คือ ความเข้ากันได้ของคนกัว 1 ธาตุน้ำกับคนกัว 1 ธาตุน้ำ
และกับคนกัวอื่นๆ
ธาตุน้ำกับธาตุน้ำ
สามารถเข้ากันได้ค่อนข้างดี เพราะพวกเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์
ในแบบสบายๆซึ่งทำให้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง
ธาตุนน้ำกับธาตุไม้
น้ำหล่อเลี้ยงไม้ คนธาตุน้ำจึงหาทางที่จะสนับสนุนคนธาตุไม้
มันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมรรคผลและเสถียรภาพ
ธาตุน้ำกับธาตุไฟ
น้ำควบคุมไฟ วิธีควบคุมจะกำหนดคุณภาพของความสัมพันธ์
เมื่อสาดน้ำเข้ากองไฟ คุณจะทำให้จิตวิญญาณของคนธาตุไฟ
เปียกโชก แต่เมื่อโปรยละอองน้ำเข้ากงไฟ คุณจะควบคุมไฟไว้ได้
ธาตุน้ำกับธาตุดิน
ธาตุน้ำกลัวอำนาจปิดกลั้นของธาตุดินธาตุน้ำต้องการเส้นทาง
หลบหนี ถ้าไม่มีที่ให้ไป จิตวิญญาณของคนธาตุน้ำจะหยุดนิ่ง
โดยแก่นแท้แล้วคนธาตุน้ำกับธาตุดินไม่สามารถเป็นคู่ที่ดีของกันได้
ธาตุน้ำกับธาตุทอง
ธาตุน้ำกับธาตุทองเข้าใจกันเพราะต่างมีธรรมชาติเป็นพลังหยิน 
ธาตุน้ำพึ่งพาการสนับสนุนของคนธาตุทอง มันเป็นความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิดผลดี
ต่อไปนี้คือ ความเข้ากันได้ของคนกัว 2 ธาตุดินกับคนกัว 8 ธาตุดิน
และกับคนกัวอื่นๆ
ธาตุดินกับธาตุดิน 
ย่อมรู้จักกันและกันดี การอยู่ร่วมกับคนประเภทเดียวกัน
ย่อมทำได้ง่ายยิ่งกว่าการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รู้จัก
ธาตุดินกับธาตุทอง 
ดินกับทองมีธรรมชาติเป็นหยิน ทำให้เป็นคู่ พี่น้อง หุ้นส่วน
ธุรกิจที่เข้ากันได้ถึงแม้บางครั้งคนประเภทธาตุแข็ง(กัว2ธาตุดิน
และกัว6ธาตทอง)จะขัดแย้งกัน
ธาตุดินกับธาตุน้ำ
คนธาตุดินพยายามควบคุมความเคลื่อนไหวทุกอย่างของคนธาตุน้ำ
แต่คนธาตุดินควรเปิดช่องทางให้คนธาตุน้ำมีทางออกบ้าง เพื่อจะได้
รักษาความสงบเอาไว้
ธาตุดินกับธาตุไม้ 
คนธาตุดินไม่ชอบถูกครอบงำจากคนธาตุไม้ คนธาตุดินควรอยู่ห่างๆ
จากคนธาตุไม้ (โดยเฉพาะคนกัว2ธาตุดินกับคนกัว3ธาตุไม้) แต่การ
เรียนรู้ความอดกลั้นเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุด
ต่อไปนี้คือ ความเข้ากันได้ของคนกัว 3 ธาตุไม้กับคนกัว 4ธาตุไม้
และกับคนกัวอื่นๆ
ธาตุไม้กับธาตุไม้
สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน คนธาตุไม้ที่อยู่ด้วยกันจะพูดคุยเรื่อง
จิตวิญญาณกันเป็นประจำต่างก็เคารพนับถือกัน คุณสามารถไว้วางใจ
ได้ว่าเขาหรือเธอจะช่วยยกระดับสถานภาพของคุณให้สูงขึ้น
ธาตุไม้กับธาตุไฟ
คนธาตุไม้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคนธาตุไฟต่างก็มีธรรมชาติเป็นหยาง
พวกเขาจึงเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงานเจ้านาย หุ้นส่วนธุรกิจ และคู่ที่เข้า 
กันได้ดี
ธาตุไม้กับธาตุดิน
เป็นเรื่อง!โดยเฉพาะคนระหว่างกัว 3ธาตุไม้แข็งกับคนกัว2ธาตุดินแข็ง
โดยทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นมงคล
ธาตุไม้กับธาตุทอง
คนธาตุไม้ไม่ชอบถูกคนธาตุทองสั่งให้ทำนั่นทำนี่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกัว3ธาตุไม้แข็งกับคนกัว6ธาตุทองแข็งมักเป็นปัญหา มันเป็น
ความสัมพันธ์แบบควบคุม
ธาตุไม้กับธาตุน้ำ
คนธาตุไม้รับความสนับสนุนที่คนธาตุน้ำให้มา พวกเขาโปรดปราณการ
ปรนเปรอที่ได้รับเป็นประจำ คนธาตุไม้ไว้วางใจคนธาตุน้ำได้เสมอ

3 responses to “คุณเข้ากันได้หรือไม่?

  1. ต่อไปนี้คือ ความเข้ากันได้ของคนกัว 6 ธาตุทองกับคนกัว 7ธาตุทอง และกับคนกัวอื่นๆ ธาตุทองกับธาตุทอง พวกเขามีทัศนะเหมือนกัน คนธาตุทองซึ่งมีเจตจำนงที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น และยึดมั่นในกันและกัน ธาตุทองกับธาตุน้ำ ธาตุทองเกิดมาป็นผู้นำ รักที่จะทำตนเป็นรากฐานอันมั่นคงของคนอื่น พวกเขาเพลิดเพลินกับการสนับสนุนคนธาตุน้ำโดยเฉพาะ นี่เป็นหุ้นส่วนที่มงคล ธาตุทองกับธาตุไม้ คุณอาจใช้ขวานตัดกิ่งไม้อย่างหักโหมหรือเล็มกิ่งใบของต้นไม้อย่างอ่อนโยนก็ได้ ถ้าคุณเป็นต้นไม้ชอบแบบใหนมากกว่า? จงระมัดระวัง ธาตุทองกับธาตุไฟ ธาตุไฟหลอมธาตุทอง ถึงแม้คนธาตุทองแข็งจะทนได้มากกว่า แต่คนธาตุทองอ่อน จะละลายอย่างรวดเร็ว ธาตุทองกับธาตุดิน เป็นหุ้นส่วนที่มีผลดี ต่างก็เป็นธรรมชาติของหยิน คนธาตุทองสามารถพึ่งพาและ ได้รับการสนับสนุนจากคนธาตุดิน ต่อไปนี้คือ ความเข้ากันได้ของคนกัว 9 ธาตุไฟกับคนกัว 9ธาตุไฟ และกับคนกัวอื่นๆ ธาตุไฟกับธาตุไฟ คนธาตุไฟที่กระตือรือร้นจะเหนี่ยวนำเข้าหาคนธาตุเดียวกันอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขารับฟังกันและกันและจะพากันก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าเดิม ธาตุไฟกับธาตุดิน คนธาตุไฟที่เกิดมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ชอบให้กำลังใจในความพยายามของคนธาตุดิน มันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีมาก ธาตุไฟกับธาตุทอง คนธาตุไฟจะหลอมจิตวิญญาณของคนธาตุทองอย่างรวดเร็ว จงทำตัวเป็นเปลวเทียน แทนที่จะเป็นเปลวไฟของคบเพลิง แล้วคุณจะปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับคนธาตุ ทองให้ดีขึ้น ธาตุไฟกับธาตุน้ำ คนธาตุไฟกลัวพลังเปียกชื้นของคนธาตุน้ำ จงเปิดช่องให้คนธาตุน้ำมีทางไป แล้ว ธาตุน้ำก็จะได้ไม่ดับเปลวไฟของคุณ ธาตุไฟกับธาตุไม้ คนธาตุไม้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคนธาตุไฟ พวกเขาป้อนอาหารให้กันและกัน เป็น การจับคู่ที่ให้คุณ

  2. คิดออกหรือยังว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใหนของครอบครัว?? คุณเป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้ควบคุม??? ได้รับการสนับสนุนหรือถูกควบคุม ตุลย์เชื่อว่า………… เนื้อหาข้างต้น จะช่วยคุณได้บ้าง สำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น คู่ ลูก พี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงานของตุณ รวมถึงคนอื่นๆทีพบเจอ

  3. ดูไม่เป็นง่ะ แล้วเราธาตุไรตุลย์ 555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s